En typisk dag

En typisk dag

I Børnehuset er det vort mål at skabe et miljø, hvor børnene føler, at de er en del af et større socialt fællesskab, hvor de knytter venskaber og lærer at vise hensyn og respekt for hinanden i samvær og leg. Vi tilstræber at skabe en vekselvirkning mellem planlagte aktiviteter og den “frie” leg.

Kl. 7:15
Børnehuset åbner. Vi tager imod børnene i alrummet og vægter en hyggelig morgenstund, hvor der tages udgangspunkt i børnenes individuelle behov. I perioder med mange små ”vuggestuebørn” i huset, har vi ”Miniklub” om morgenen på en af stuerne. Dette giver de mindste børn en roligere start på dagen, ligesom det giver god mulighed for leg med hinanden og etablering af små fællesskaber, der kan blomstre. I Miniklubben vil de voksne også have tilrettelagt aktiviteter.

I løbet af morgenen går vi ind på stuerne og begynder med diverse former for leg og beskæftigelse, f.eks. spil, tegning, leg i dukkekrog m.m. Om sommeren går vi ofte på legepladsen, og i løbet af formiddagen, har vi aktiviteter på tværs af stuerne i aldersopdelte grupper, og/eller ture ud af huset.

Kl. ca. 11.00:

Inden frokost holdes der på alle stuer samling, enten som samlet stue eller opdelt i to grupper efter alder, imens der dækkes bord. Her bliver blandt andet sunget, leget og ofte har børnene medbestemmelse i forhold til at komme med ideer til samlingens indhold.

I Børnehuset har vi frokostordning. Vi modtager mad fra “Fru Hansens kælder”. Maden tilberedes i køkkenet af vores køkkendame. Under frokosten sidder der en voksen ved de enkelte borde, som understøtter at børnene på deres forskellige niveauer er med i fællesskabet og dialogen omkring bordet.

Børnene deltager i borddækningen og oprydningen efter frokosten, og de mindste børn skiftes og lægges til at sove.
Midt på dagen:
Alle de børn som ikke sover til middag leger på vores store legeplads imens medarbejderne afvikler pauser på skift. Her er der også mulighed for administrativ orientering og planlægning af pædagogiske aktiviteter.

De mindste børn vågner fra deres middagslur og kommer enten med ud på legepladsen eller leger sammen indenfor.

Kl. 14.30 og indtil lukketid:

Vi spiser eftermiddagsmåltidet, som består af frugt og altid med et tilbehør eksempelvis brød eller havregryn. Efter frugten genoptages legen og aktiviteterne indtil børnene så småt begynder at blive hentet. I efterår-/vinterperioden er børnene ”mere” stueopdelt efter frugtmåltidet, og de er her medbestemmende omkring mere ”stille” aktiviteter. I foråret-/sommeren vil legen som oftest fortsætte på legepladsen.

I Børnehuset er det vort mål at skabe et miljø, hvor børnene føler, at de er en del af et større socialt fællesskab, hvor de knytter venskaber og lærer at vise hensyn og respekt for hinanden i samvær og leg. Vi tilstræber at skabe en vekselvirkning mellem planlagte aktiviteter og den “frie” leg.