Medarbejdere

Medarbejdere

Medarbejdere

I Børnehuset er der 12 medarbejdere heraf 8 faste uddannede pædagoger (incl. leder og souschef), 3 pædagogmedhjælpere samt en køkkenassistent. Derudover har vi en fast stab af tilkaldevikarer, som vi gør flittigt brug af ved behov.

Vi lægger vægt på at fastholde fagligt og menneskeligt kompetente medarbejdere og have et godt personalesamarbejde, hvor respekt, åbenhed, engagement og humor indgår som væsentlige bestanddele. Vi mener, det er vigtigt for børnene, at vi som voksne har det godt med hinanden.

Alle Børnehusets medarbejdere deltager i pædagogiske dage løbende igennem året, samt på relevante kurser alt efter ønsker og behov. Hver måned afholdes der ligeledes personalemøder i Børnehuset, her drøftes emner, problematikker samt pædagogiske tiltag i forhold til hverdagen. Derudover vægtes det højt i Børnehuset, at vi i det daglige forholder os til udviklingen, og der således fortløbende finder en god og positiv dialog sted – lige som humor spiller en ikke uvæsentlig rolle i vores til tider meget travle hverdag.

På en pædagogisk arbejdsplads, er der hele tiden brug for ny læring og viden som inspirationskilder til at klare dagligdagens mange opgaver og imødekomme de mangesidede forventninger.