Opskrivning

Hvis I er interesseret i at blive skrevet op på vores venteliste, skal I udfylde nedenstående formular og indsende den til os.

Step 1 of 4

Barnets oplysninger

Priser

Hermed følger oplysning om egenbetaling i Børnehuset i Vallerød pr. 1. januar 2023:

Vuggestue pr. måned: Kr. 4.140,-

Børnehave pr. måned: Kr. 2.070,-

Frokostordning pr. måned: Kr. 725 (da vi ikke har frokostordning i ugerne 29 og 30 er disse 2 uger betalingsfrie)

Egenbetalingen inkluderer mælk, frugtmåltid om eftermiddagen, solcreme i sommerperioden og bleer til vuggestuebørn.

Vuggestuetakst: Børn under tre år

Børnehavetakst: Fra den måned, i hvilken barnet fylder tre år

Oplysninger vedrørende økonomisk friplads mv. – venligst se Hørsholm kommunes hjemmeside.

Tilbud om deltidsplads ved barselsorlov (jævnfør den nye dagtilbudslov)

En deltidsplads kan benyttes i Børnehuset i Vallerød i tidsrummet fra kl. 8-14 (max. 30 timer om ugen).

Egenbetalingen for en deltidsplads udgør i 2023:

Vuggestue pr. måned: 3105,00 kr.

Børnehave pr. måned: 1552,50 kr.

Dertil kommer frokostordningen pr. måned: 725 kr.

Ansøgningen om deltidsplads ved barselsorlov skal fremsendes til Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole, og på Hørsholm Kommunes hjemmeside kan der læses mere omkring deltidspladser og kombinationstilbud