Opskrivning af barn

Opskrivning Hvis I er interesseret i at blive skrevet op på vores venteliste, skal I udfylde nedenstående formular og indsende den til os. Priser Hermed følger oplysning om egenbetaling i Børnehuset i Vallerød pr. 1. januar 2022: Vuggestue pr. måned: Kr. 3.790,- Børnehave pr. måned: Kr. 1.895,- Frokostordning pr. måned: Kr. 725 (da vi ikke […] Read More

Værdigrundlag

Børnehuset er, som navnet fortæller, et hus for børn. Børnene er da også vores reelle brugere, – altså dem, det handler om i dagligdagen. Det er børnenes udvikling og trivsel, vi sammen med forældrene skal være med til at sikre – det være sig fysisk, følelsesmæssigt, socialt og intellektuelt. Vi skal med andre ord være […] Read More

En typisk dag

En typisk dag I Børnehuset er det vort mål at skabe et miljø, hvor børnene føler, at de er en del af et større socialt fællesskab, hvor de knytter venskaber og lærer at vise hensyn og respekt for hinanden i samvær og leg. Vi tilstræber at skabe en vekselvirkning mellem planlagte aktiviteter og den “frie” […] Read More