Medarbejdere

Medarbejdere

Medarbejdere

I Børnehuset er der 12 medarbejdere heraf 7 faste uddannede pædagoger (incl. leder og souschef), 4 pædagogmedhjælpere samt en køkkenassistent. Derudover har vi en fast stab af tilkaldevikarer, som vi gør flittigt brug af ved behov.

Vi lægger vægt på at fastholde fagligt og menneskeligt kompetente medarbejdere og have et godt personalesamarbejde, hvor respekt, åbenhed, engagement og humor indgår som væsentlige bestanddele. Vi mener, det er vigtigt for børnene, at vi som voksne har det godt med hinanden.

Alle Børnehusets medarbejdere deltager i pædagogiske dage løbende igennem året, samt på relevante kurser alt efter ønsker og behov. Hver måned afholdes der ligeledes personalemøder i Børnehuset, her drøftes emner, problematikker samt pædagogiske tiltag i forhold til hverdagen. Derudover vægtes det højt i Børnehuset, at vi i det daglige forholder os til udviklingen, og der således fortløbende finder en god og positiv dialog sted – lige som humor spiller en ikke uvæsentlig rolle i vores til tider meget travle hverdag.

På en pædagogisk arbejdsplads, er der hele tiden brug for ny læring og viden som inspirationskilder til at klare dagligdagens mange opgaver og imødekomme de mangesidede forventninger.

Faste medarbejdere i Børnehuset:

Leder:
Dorte Kristiansen

Souschef:
Anette Gabel-Jørgensen

Pædagoger:

Peter Olsson

Maja Garodkin

Iben Bøttiger Nielsen

Mona Sylvest Nielsen

Camilla Van Hauen

 

Pædagogmedhjælpere:

Sussie Lolk (pædagogisk assistent)

Nun Høybye

Mille Hjorth

Hannah Kalahani

 

Køkkenassistent:

Christina Vends Skov

Tilkaldevikarer: Ellen Taksøe, Emilie Preisler, Kirsten Madsen, Jette Bender-Petersen og Sabina Baltersen.