Pæd. læreplaner
I Børnehuset i Vallerød tager hverdagen sit udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner.

Vi arbejder også temabaseret i aldersopdelte tværsgrupper løbende over ugens dage. De specifikke emner er planlagt ud fra temaerne i de pædagogiske læreplaner.

På de følgende sider får I en beskrivelse af de pædagogiske læreplaner for Børnehuset i Vallerød, og dermed også et indblik i Børnehusets samlede virke.

Lige nu arbejder vi med at tilføje yderligere to temaer: "Børn med særlige behov" samt "Børnemiljø", - disse sider er p.t. under udarbejdelse.


Sidst opdateret 24. september 2013